top of page

2024-03-18: Vi har nu pausat för nya intresseanmälningar!

HUR GÅR STUDIEN TILL?

Trots att depression är vanligt kan det kan det vara svårt att få tillgång till behandling. Det finns därför ett behov att göra behandling för depression mer tillgänglig. Ett sätt att hjälpa fler ungdomar med depression skulle kunna vara att erbjuda behandling via internet. Vi vet att internetförmedlad behandling fungerar för vuxna med depression. Därför vill vi nu göra en studie för att undersöka om internetförmedlad behandling är verksamt för ungdomar med depression.

Som deltagare i studien kommer ungdomen att lottas till en av tre olika typer av behandlingar för depression – internetförmedlad behandling med behandlarstöd, internetförmedlad behandling utan behandlarstöd eller behandling via den vanliga vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Internetbehandlingen förmedlas helt över internet under tio veckor. Ungdomen och vårdnadshavarna jobbar under dessa veckor självständigt med ett behandlingsprogram för att lära sig bryta depressionen. Om man istället lottas till vanlig vård skriver vi en remiss till en mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa där du bor.

I studien ingår också att du och dina föräldrar kommer att bli intervjuade och få svara på enkätfrågor både innan, under tiden och direkt efter behandlingsperioden. Vi kommer också att vilja intervjua er vid uppföljningsbesök 3 och 12 månader efter behandlingen för att höra hur det blev sedan.

Om ni är intresserade av att delta i IDA kan ungdomen eller vårdnadshavaren göra en intresseanmälan nedan. En behandlare kommer sedan att kontakta er för en kort telefonintervju. Om det blir aktuellt, bokas det därefter en tre timmars intervju på plats på vår mottagning i Stockholm med ungdomen och minst en vårdnadshavare, där det bestäms om IDA kan passa för ungdomen.

 

Som en del av det här forskningsprojektet ingår även att vi vill ta reda på mer depression hos ungdomar. Mer specifikt hur ungdomar med och utan depression riktar sin uppmärksamhet och fattar beslut. Detta undersöker vi genom ögonspårning och onlineexperiment. Ögonspårning och onlineexperiment innebär att vi studerar hur ungdomar med och utan depression uppmärksammar olika bilder och hur de gör olika val. Det finns två olika delar. I den ena delen genomför man en uppgift hemifrån med en dator med internetanslutning. I den andra delen genomförs uppgifterna i samband med det första besöket på vår mottagning för att göra ett test som mäter ögonrörelser med hjälp av en speciell kamera (en s.k. eye-tracker) där man tittar på olika saker på en dataskärm och gör olika val. Det är möjligt att delta i bara en av de två delarna. Ni kommer också att bjudas in att genomföra uppgifterna en andra gång i samband med besök för tremånadersuppföljning i studien IDA.

 

 

 

Forskningen är ett samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Region Stockholm och Karolinska Institutet. Som deltagare i studien kommer ungdomen att räknas som patient vid BUP Stockholm, och kontakten kommer att journalföras enligt ordinarie kliniska rutiner.

flödesschema_vit bakgrund.png
bottom of page