top of page
VANLIGA FRÅGOR
Vem får delta i studien?

Ungdomar som bor i hela Sverige, är mellan 13 – 17 år och lider av lindrig till medelsvår depression kan delta i studien. Du som ungdom (eller förälder) behöver inte själv veta om det är depression du har innan du anmäler intresse, utan det tar vi reda på tillsammans. Du kan inte ha gått i någon strukturerad psykologisk behandling för depression senaste året. Vanliga former av psykologisk behandling är KBT, IPT eller BA, medan stödsamtal inte räknas hit. Du kan inte heller gå i någon annan psykologisk behandling samtidigt som du deltar i den här forskningsstudien. Det är okej med viss skolfrånvaro (som tumregel max 30% om skolan ej gjort anpassningar, och max 50% om det finns fungerande anpassningar).

Får man använda psykofarmaka eller antidepressiv medicinering?

Om du/din ungdom använder något läkemedel mot psykisk ohälsa behöver det vara stabilt (ej förändrats senaste 6 veckorna), och inte finnas några planer på att ändra framöver.

Får man ha andra diagnoser?

Ja, det är okej att ha t.ex. autism, adhd eller något ångesttillstånd såsom social fobi. Depressionen ska dock upplevas som ett viktigt problem för ungdomen för att hen ska ha nytta av den här studien. Vi göra alltid en bedömning av om denna forskningsstudie verkar vara rimligt för ungdomen, eller om det snarare är så att andra insatser är mer prioriterade.

Hur lång tid tar det att komma igång?

Vi har korta väntetider från intresseanmälan till behandlingsstart (ca 3 veckor). Efter att ni gjort en intresseanmälan, ringer vi normalt upp er inom en vecka för en kort telefoninterjvu. Om vi kommer fram till att studien passar er, bokar vi inom 1-3 veckor in ett bedömningssamtal på vår mottagning för en fördjupad bedömning av om studien passar. Om ni kommer med i studien, så lottar vi till behandling inom 1 vecka. 

Varför är denna studie viktig?

Vi vet att många ungdomar lider av depression idag och att det finns behandlingar som hjälper, dock får inte alla som behöver tillgång till rätt behandling. Ett sätt att öka tillgängligheten är att ge behandling via internet. Vi vill därför ta reda på om vi kan hjälpa fler ungdomar genom att erbjuda psykologisk behandling för depression via internet.

Kan jag ångra mig?

Ja, det är helt frivilligt att vara med och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien. 

Hur anmäler jag intresse till studien?

Anmäl ditt intresse till studien genom att klicka HÄR. Vi tar emot intresseanmälningar löpande.

Hur länge pågår studien?

Vi planerar att ta emot nya intresseanmälningar fram till våren 2024. För att delta i behandlingen under sommaren kan ni max pausa behandlingen i två veckor.

bottom of page