Vem får delta i studien?

Ungdomar boendes i hela Sverige som är mellan 13 – 17 år och som lider av mild eller måttlig depression kan delta i studien. Du som ungdom (eller förälder) behöver inte själv veta om det är depression du har innan du anmäler intresse, utan en behandlare ringer upp dig för en kort telefonintervju där frågor om mående tas upp. Om studien verkar vara lämplig för dig bokas därefter en tre timmars intervju på plats på vår mottagning i Stockholm. Först efter intervjun bestäms det om IDA kan passa för dig.

Varför är denna studie viktig?

Vi vet att många ungdomar lider av depression idag och att det finns behandlingar som hjälper, dock får inte alla som behöver tillgång till rätt behandling. Ett sätt att öka tillgängligheten är att ge behandling via internet. Vi vill därför ta reda på om vi kan hjälpa fler ungdomar genom att erbjuda psykologisk behandling för depression via internet.

Kan jag ångra mig?

Ja, det är helt frivilligt att vara med och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att berätta varför.

Hur anmäler jag intresse till studien?

Anmäl ditt intresse till studien genom att klicka HÄR. Vi tar emot intresseanmälningar löpande.