top of page

2024-03-18: Vi har nu pausat för remisser/intresseanmälningar!

ÄR DU VÅRDGIVARE

Du som vårdgivare kan skicka remiss via Take Care till BUP Internetbehandling. Märk remissen med ”Studien IDA”.

 

Om remissen skickas per post är adressen:

 

Studien IDA

BUP Internetbehandling

Gävlegatan 22A, plan 6

113 64 Stockholm

Det går också bra att hänvisa intresserade familjer att göra en egenanmälan via denna sida.

För vem passar studien?

  • Ungdomar som hunnit fylla 13, men ännu inte 18.

  • Finns misstanke om depression. Patienten behöver inte ha en redan konstaterad depressionsdiagnos för att ni ska kunna remittera, utan bedömning och diagnostisering genomförs vid vår mottagning.

  • Patienten och hens familj kan bo varsomhelst i landet. Vi vill dock helst av patientsäkerhetsskäl att familjen kan delta vid fysiska bedömnings- och uppföljningsbesök (tot. 4 besök under drygt 1 år) vid vår mottagning på Torsplan, Stockholm. 

  • Om det finns pågående psykofarmaka, behöver denna vara stabil. Med det avses här oförändrad sen ca 4-6 veckor när remissen skickas, och att inga ytterligare dos- eller preparatändringar är planerade.

  • Finns ej hög suicidrisk eller omfattande självskadebeteenden, då andra insatser än forskningsdeltagande bedöms mer lämpliga i första hand.

  • Kan inte gå i någon annan psykologisk behandling samtidigt som han/hon deltar i den här studien.

  • Ej gått i psykologisk behandling för depression i form av kognitiv beteendeterapi, interpersonell psykoterapi eller beteendeaktivering senaste året. 

  • Viss skolfrånvaro är okej (som tumregel max 30% om skolan ej gjort anpassningar, och max 50% om det finns fungerande anpassningar).

Om du är osäker på om denna studie passar din patient, välkommen att ta

kontakt med vår studiekoordinator Rebecca Grudin: 070-261 59 68.

bottom of page