STUDIEN IDA

En forskningsstudie om internetförmedlad psykologisk behandling för ungdomar 13-17 år med depression

Rulla neråt

 

KORT OM STUDIEN

Depression är vanligt hos ungdomar, men det kan vara svårt att få tillgång till behandling. Vi vill ta reda på om vi kan hjälpa fler genom att erbjuda psykologisk behandling via internet.

 

Deltagare i studien får prova kognitiv beteendeterapi med eller utan behandlarstöd via internet eller sedvanlig behandling under 10 veckor. Behandlingen är kostnadsfri och studien är öppen för deltagare från hela Sverige.

 

MER INFO

VAD ÄR DEPRESSION?

Alla känner sig någon gång nere, ledsna och trötta. Ibland blir dock nedstämdheten så svår att den hindrar i vardagen, och då kan det handla om en depression. När man är deprimerad är det vanligt att inte ha lust att göra sådant som tidigare har varit roligt. Ofta drar man sig undan från vänner och aktiviteter och tillbringar mer tid för sig själv. Det är  också vanligt att känna sig irriterad, ha svårt att sova och tänka att man är dålig. Då kan man behöva behandling för sin depression.

HUR GÅR STUDIEN TILL?

Trots att depression är vanligt kan det kan det vara svårt att få tillgång till behandling. Det finns därför ett behov att göra behandling för depression mer tillgänglig. Ett sätt att hjälpa fler ungdomar med depression skulle kunna vara att erbjuda behandling via internet. Vi vet att internetförmedlad behandling fungerar för vuxna med depression. Därför vill vi nu göra en studie för att undersöka om internetförmedlad behandling är verksamt för att hjälpa ungdomar med depression.

Som deltagare i studien kommer ungdomen att lottas till en av tre olika typer av behandlingar för depression – internetförmedlad behandling med behandlarstöd, internetförmedlad behandling utan behandlarstöd eller behandling via den vanliga vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Internetbehandlingen förmedlas helt över internet under tio veckor. Ungdomen och vårdnadshavarna jobbar under dessa veckor självständigt med ett behandlingsprogram för att lära sig bryta depressionen. Om man istället lottas till vanlig vård skriver vi en remiss till en mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa där ni bor. 

 

I studien ingår också att du och dina föräldrar kommer att bli intervjuade och få svara på enkätfrågor både innan, under tiden och direkt efter behandlingsperioden. Vi kommer också att vilja intervjua er vid uppföljningsbesök 3 och 12 månader efter behandlingen för att höra hur det blev sedan.

Om ni är intresserade av att delta i IDA kan ungdomen eller vårdnadshavaren göra en intresseanmälan nedan när denna öppnat i september. En behandlare kommer sedan att kontakta er för en kort telefonintervju. Om det blir aktuellt, bokas det därefter en tre timmars intervju på plats på vår mottagning i Stockholm med ungdomen och minst en vårdnadshavare, där det bestäms om IDA kan passa för ungdomen. 

Forskningen är ett samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Region Stockholm och Karolinska Institutet. Som deltagare i studien kommer ungdomen att räknas som patient vid BUP Stockholm, och kontakten kommer att journalföras enligt ordinarie kliniska rutiner. Läs mer om studien i PDF-filer med forskningspersonsinformationen här nedan.

INTRESSEANMÄLAN

Studien är öppen för deltagare från hela Sverige. Anmäl dig till studien HÄR.

Du som vårdgivare kan skicka remiss via Take Care till BUP Internetbehandling. Märk remissen med ”Studien IDA”. Om remissen skickar per post är adressen:

 

Studien IDA

BUP Internetbehandling

Gävlegatan 22A, plan 6

113 64 Stockholm

 

HAR DU FRÅGOR?

Välkommen att kontakta studiekoordinator och leg. psykolog Rebecca Grudin på telefon 070-261 59 68 eller e-post till rebecca.grudin@ki.se.

 
 
VI SOM ARBETAR MED IDA STUDIEN
Eva 2.jpeg

Eva Serlachius

Ansvarig forskare, professor

Karolinska Institutet

Sarag_edited.jpg

Sarah Vigerland

Med dr, leg psykolog

BUP Stockholm

Karolinska Institutet

Johan_edited.jpg

Johan Åhlén

Fil dr, leg psykolog

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Karolinska Institutet

David_edited.jpg

David Mataix-Cols

Professor

Karolinska Institutet

Fabian 2_edited.jpg

Fabian Lenhard

Med dr, leg psykolog

Karolinska Institutet

018C8BBE-182A-4566-99F7-71EC3732236B_edi

Rebecca Grudin

Doktorand, leg psykolog, studiekoordinator

Karolinska Institutet

Anna Ohlis_edited.jpg

Anna Ohlis

Med dr, barn- och ungdomspsykiatriker

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Karolinska Institutet

Pressbild Vera Wachtmeister_edited.jpg

Vera Wachtmeister

Leg psykolog, ass studiekoordinator

BUP Stockholm

Elsa_edited_edited.jpg

Elsa Ahrin

Leg psykolog

BUP Stockholm

Image by engin akyurt

FORSKNINGEN FINANSIERAS AV

Kavlifonden, Frimurare Barnhuset i Stockholm, ALF, Jane och Dan Stiftelse samt Stiftelsen Konung Oscars II.s och drottning Sophias Guldbröllopsminne

Ocke_edited.png

Ocke Sandgren

PTP-psykolog

BUP Stockholm

Viktor2 2_edited.jpg

Viktor Eriksson

Leg psykolog

BUP Stockholm

Jens_edited.jpg

Jens Högström

Med dr, leg psykolog

BUP Stockholm

Karolinska Institutet

Karin.jpeg

Karin Sundström

Leg psykolog

BUP Stockholm

Lydia 2_edited_edited.jpg

Lydia Peraza Aguiar

Psykologstudent, forskningsassistent

BUP Stockholm

 

VAR VI FINNS

BUP Forsknings- och utvecklingscentrum, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm